เงื่อนไขการสั่งซื้อ

ข้อตกลงทั่วไป

ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาการขาย (sales contract) ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยหากมีรายละเอียดว่าด้วยข้อตกลงการซื้อขายโดย บริษัท เจท ไฮฟ์ จำกัด ใดๆ ที่มีรายละเอียดที่แตกต่างจากข้อตกลงนี้ ให้ยึดถือรายละเอียดตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้เป็นเกณฑ์ เว้นแต่ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นกรณีๆ ไป

ราคา การชำระค่าสินค้า และ ใบเสนอราคา

1. ราคาสินค้าที่ผู้ซื้อต้องชำระ จะเป็นราคาสินค้าปกติหลังหักส่วนลด ตามที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ราคาสินค้าที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตรา 7% แล้ว

2. ผู้ซื้อสามารถเลือกช่องทางชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชำระเงินผ่าน QR code / credit card หรือชำระค่าสินค้าผ่านบริการชำระเงินออนไลน์ ตามรายชื่อผู้ให้บริการที่มีให้เลือกในขั้นตอนการชำระค่าสินค้า (Checkout) ก็ได้

3. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ส่วนลด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะไม่มีผลย้อนหลังต่อรายการสินค้าที่ผู้ขายได้ยืนยันการรับออเดอร์ไปแล้ว

4. ของแถม บัตรกำนัล คูปองส่วนลด จะไม่สามารถใช้แลกหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้

5. การขอใบเสนอราคา ผู้ซื้อจะต้องแจ้งข้อมูลกับบริษัทดังนี้
- ชื่อ-ที่อยู่-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ
- รายระเอียดสินค้า และจำนวนที่ต้องการขอเสนอราคา
- กำหนดการใช้สินค้าโดยประมาณ เพื่อให้บริษัทคำนวนยอดคงเหลือของสินค้าจนถึงระยะเวลาดังกล่าว

6. ราคาสินค้าที่แสดงบนใบเสนอราคา เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตรา 7% แล้ว ยืนราคา 3 วัน นับจากวันที่ของใบเสนอราคา เนื่องจากความผันผวนด้านราคาของตลาด

7. ราคาสินค้าที่แสดงบนใบเสนอราคา เป็นราคาสำหรับการชำระค่าสินค้าผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และ เงินสด เท่านั้น

8. บริษัทไม่มีนโยบายการพิจารณาให้เครดิตแก่ผู้ซื้อ

 

 

Visitors: 182,199